امکانات نرم افزار حسابداری برلیان

نرم افزار  برلیان ویژه حسابداران ۹۵، در نسل های قبلی هم به نام برلیان ویژه حسابداران شناخته می شود؛ برای ثبت اسناد رسمی و تهیه دفاتر مالی مورد تایید سازمان امور مالیاتی تهیه شده است.

سادگی و کارایی بسیار بالا در قیاس با قیمت بسیار پایین از ویژگیهای نرم افزار برلیان ویژه حسابداران ۹۵ است.

به تایید حسابداران محترم استفاده کننده، امکانات ساده و خوب این نرم افزار؛ در قیاس با قیمت پایین آن باور نکردنی است.

کاربران آن معمولا  از روانی و سهولت کار این نرم افزار جهت تهیه دفاتر قانونی  شگفت زده شده اند.

برخی از امکانات موجود در نرم فزار حسابداری چند سطحی برلیان ویژه حسابداران:

 • نگهداری حساب چند شرکت با یک نرم افزار
  امکان تعیین کد هر حساب تا ۴ سطح
  امکان تعیین تعداد ارقام هر یک از سطوح
  امکان تعریف تا ۸۹ گروه حساب
  تعریف تا ۹۹۹ حساب کل برای هر گروه حساب
  تعریف تا ۹۹۹۹ حساب معین برای هر حساب کل
  تعریف تا ۹۹۹۹ حساب زیر معین برای هر حساب معین
  تعریف ۹ گروه تفصیلی مانند اشخاص حقوقی و ۹۹۹۹ عضو برای هر گروه
  امکان درگیری هر حساب معین یا زیر معین با یکی از گروه های تفصیلی
  صدور اسناد به تعداد نامحدود با تعداد نامحدود آرتیکل و تعداد خطوط شرح نامحدود برای هر آرتیکل
  امکان درج، حذف، کپی و ویرایش اسناد، آرتیکل ها و شرح آرتیکل ها در یک پنجره و فرم جدولی
  امکان برگشت اسناد (قطع ارتباط اعداد با گزارشات) بدون حذف اسناد و عمل شدن مجدد آنها
  گزارش تراز آزمایشی در ۴ سطح گروه حساب، کل، معین، زیر معین و تفصیلی
  گزارش مانده حسابها در ۴ سطح گروه حساب، کل، معین ، زیر معین و تفصیلی
  گزارش تراز دوره عملکرد در ۴ سطح گروه حساب، کل، معین، زیر معین و تفصیلی
  گزارش صورتحساب هر حساب، کل، معین، زیر معین و تفصیلی
  گزارش صورت سود و زیان در ۴ سطح گروه حساب، کل، معین و تفصیلی
  گزارش دفاتر روزنامه ، کل و معین و زیر معین
  امکان درج اتوماتیک شماره سند از روی شماره و تاریخ
  امکان شماره دهی اسناد به صورت دستی یا اتوماتیک
  امکان ثبت قطعی اسناد
  صدور اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه
  صدور سند خلاصه ماهانه
  امکان تجمیع آرتیکل ها و ادغام اسناد
  امکان استفاده از لیست کدها جهت سند زنی
  چاپ اسناد به دو صورت خلاصه و استاندارد
  چاپ دفتر روزنامه به دو صورت
  پشتیبانی اطلاعات روی مخازن مختلف