امکانات نرم افزار حسابداری برلیان

نرم افزار حقوق و دستمزد برلیان ۹۵ در نسل های قبلی هم به نام برلیان ویژه حقوق دستمزد شناخته می شود و برای محاسبه حقوق کارمندان و ارائه لیست های بیمه و دارایی همچنین اطلاعات الکترونیکی مورد نیاز تهیه شده است.

از ویژگی های بارز این نرم افزار سادگی و کارایی بسیار بالا در قیاس با قیمت مناسب آن است.
این  نرم افزار نیز مانند برلیان ویژه حسابداران ۹۵ در قیاس با قیمت پایین امکانات بسیار خوب و جامعی را برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط دارد.

نرم افزار برلیان ویژه حقوق دستمزد امکاناتی جامع و کامل برای بنگاه های تجاری ، خدماتی و مهندسی متوسط به شرح زیر دارد:

پارامترهای قانونی تعریف شده از قبل و قابل تغییر

ایجاد بانک اطلاعاتی مستقل برای هر ماه و امکان کپی اطلاعات از ماه قبل

تعریف سرفصل مزایا ، کسورات نهایی ، اضافات نهایی

امکان محاسبه حقوق ساعتی ، روزانه و ماهانه

ارائه لیست بیمه ، فایل الکترونیکی بیمه

ارائه لیست مالیاتی ، فایل الکترونیکی سازمان امور مالیاتی

ارائه لیست بانک و فایل الکترونیکی بانک

ارائه لیست عیدی و پاداش

گزارش کارکرد ماهیانه و دریافتی پرسنل

ارائه فیش حقوقی

گزارش مرخصی کارمندان

ثبت قرارداد پرسنل

ثبت وام دریافتی پرسنل

پشتیبانی اطلاعات روی مخزن های مختلف و …..