جدیدترین قیمت گوشی موبایل سامسونگ
قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ

با توجه به نوسان قیمت گوشی موبایل، در اینجا قیمت گوشی های سامسونگ را در اختیار شما قرار می دهیم.

برای آگاهی از موجودی گوشی موبایل سامسونگ با ما تماس بگیرید.

قیمت گوشی های سامسونگ به تومان می باشد.

برای دریافت قیمت بهتر و سفارش می توانید با کلیک بر روی آیکون واتساپ با ما ارتباط برقرار کنید.

موجودی و قیمت فروش گوشی ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ سرندکالا
سامسونگ
قیمت مدل  رد
                             –   S20Ultra 5G ۱
                             –   Z Filp ۲
                             –   S20Plus 5G ۳
                             –   NOTE 10+ 256 ۴
                             –   NOTE Lite 128 ۵
                             –   S10 Plus 128 ۶
                             –   A9 128 R6 ۷
                             –   S10PLUS ۸
                             –   S10 ۹
                ۹,۰۴۰,۰۰۰ A80 ۱۰
               ۹,۷۴۰,۰۰۰ A71 R8 ۱۱
               ۷,۹۴۰,۰۰۰ A70 ۱۲
                ۸,۰۹۰,۰۰۰ M31 ۱۳
               ۶,۳۹۰,۰۰۰ A50S 128 R6 ۱۴
                ۶,۰۵۰,۰۰۰ A50S 64 ۱۵
                ۷,۰۹۰,۰۰۰ A51 R6 ۱۶
               ۵,۶۸۰,۰۰۰ A31 128 ۱۷
                             –   A50 R6 ۱۸
                             –   A50 R4 ۱۹
                ۵,۰۰۰,۰۰۰ A30S 128/R4 ۲۰
               ۴,۷۰۵,۰۰۰ A30S 64 ۲۱
                ۴,۵۶۰,۰۰۰ A21 64 ۲۲
                ۴,۰۰۹,۰۰۰ A20S ۲۳
               ۳,۳۴۰,۰۰۰ A11 ۲۴
                ۳,۱۴۰,۰۰۰ A10S ۲۵
              ۲,۳۳۵,۰۰۰ A01 ۲۶
                ۱,۹۴۵,۰۰۰ A2Core ۲۷
                             –   M11 ۲۸
موجودی و قیمت فروش گوشی ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ سرندکالا
هوآوی
                             –   P30PRO 256/R8 ۱
                             –   NOVA5T R8 ۲
                 ۶,۱۲۰,۰۰۰ Y9S R6 ۳
                             –   Y9Prime ۴
               ۵,۵۰۰,۰۰۰ P30lit R6 ۵
                             –   Y8S ۶
                ۲,۱۷۰,۰۰۰ H 7S ۷
                ۳,۶۶۰,۰۰۰ Y7 2019/64 ۸
                             –   Y6S ۹
                             –   Y6 2019 ۱۰
               ۲,۳۷۰,۰۰۰ Y5 2019 ۱۱
                ۱,۸۶۰,۰۰۰ Y5 LITE ۱۲
               ۵,۳۹۰,۰۰۰ H9X R6 ۱۳
                ۵,۶۰۰,۰۰۰ Honor 20lite 128/R4 ۱۴
                             –   Honor 10lite 128 ۱۵
                             –   Honor 10lite 64 ۱۶
                             –   Honor 10lite 32 ۱۷
                             –   Honor 9lite ۱۸
                             –   H8A ۱۹
                             –   H8S ۲۰
موجودی و قیمت فروش گوشی ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ سرندکالا
شیائومی
                             –   mi 10 lite 5g ۱
               ۷,۴۹۰,۰۰۰ not 9Pro 128 ۲
               ۶,۵۷۵,۰۰۰ not 9Pro 64 ۳
                ۴,۸۶۰,۰۰۰ not 9 128 ۴
                ۴,۴۱۰,۰۰۰ not 9 64 ۵
               ۶,۴۸۵,۰۰۰ not 9S 128 ۶
                ۵,۵۱۰,۰۰۰ not 9S 64 ۷
                 ۶,۱۰۰,۰۰۰ not 8pro128 R6 ۸
                ۵,۶۶۰,۰۰۰ not 8pro64 ۹
                             –   not 8T 128 ۱۰
                             –   not 8T 64 ۱۱
               ۴,۸۴۰,۰۰۰ not 8 128 ۱۲
                ۴,۴۴۰,۰۰۰ not 8 64 ۱۳
                             –   not 8 32 ۱۴
                ۴,۲۶۰,۰۰۰ mi 9 64 ۱۵
               ۳,۷۰۰,۰۰۰ Redmi 8 64 ۱۶
                             –   Redmi 8 32 ۱۷
                             –   Redmi 8A  ۱۸
                             –   Redmi 7A  ۱۹
 موجودی و قیمت فروش گوشی ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ سرندکالا 
 NOKIA 
                             –   NOKIA 7.2 ۱
                             –   NOKIA 3.2(3-64) ۲
                             –   NOKIA 3.2(2-16) ۳
                             –   NOKIA 2.2(3-32) ۴
                             –   NOKIA 2.2(2-16) ۵
                             –   NOKIA 1 plus+memo ۶
                             –   NOKIA 1 plus(1-8) ۷
                             –   NOKIA 2720 flip ۸
                             –   NOKIA 3310 ۹
                             –   NOKIA 230 ۱۰
                   ۸۰۰,۰۰۰ NOKIA 216 ۱۱
                   ۷۶۰,۰۰۰ NOKIA 210 ۱۲
                   ۷۰۰,۰۰۰ NOKIA 150 ۱۳
                  ۵۹۰,۰۰۰ NOKIA 130 ۱۴
                             –   NOKIA 110 ۱۵
                   ۴۹۰,۰۰۰ NOKIA 106 ۱۶
                  ۴۲۵,۰۰۰ NOKIA 105 2019 ۱۷
                             –   NOKIA 105 2017 ۱۸
                             –   NOKIA  ۱۹