برچسب پرینتر لیبل زن (لیبل بارکد)

این روزها در فروشگاههای بزرگ که دارای سیستم فروش مکانیزه هستند، بارکد کمک زیاد به سرعت و دقت در فروش می کند.

ما تلاش می کنیم که، با ارایه انواع برچسب پرینتر لیبل زن و لیبل بارکد با بهترین قیمت به پایین آمدن هزینه فروشگاههای بزرگ کمک کنیم.

لیبل بارکد در سایزهای مختلف عرضه می شود.

لیبل ترازوی دیجیتال موجود می باشد.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.