امکانات نرم افزار حسابداری برلیان

نرم افزار حسابداری برلیان حاصل حدود بیش از ربع قرن توسعه بی وقفه و تعامل دائمی با کاربران برلیان بوده است.

نگارش های قبلی این نرم افزار را کاربران با اسامی برلیان ویژه داد و ستد، برلیان ویژه بازرگانان و سیستم حسابداری برلیان ۵۹ می شناسند.

در ادامه برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری برلیان را ارایه می دهیم.

امکانات این نرم افزار از پایه مالی (حسابداری و دفتر چک) شروع شده و با امکان اضافه کردن حدود ۴۰ کد فعال سازی، به یکی از جامع ترین و کامل ترین نرم افزارهای موجود در بازار در سطح کاری خود تبدیل می گردد.

برای اضافه کردن امکانات نیازی به تعویض نرم افزار و یا ورود مجدد اطلاعات نیست، فقط کافی است بعد از پرداخت مبلغ و اخذ کد فعال سازی، آن را در قسمت تعیین شده وارد نمایید، تا امکان مربوطه در نرم افزار شما فعال شود.

پایه مالی نرم افزار برای کنترل حساب های موسسات قرض الحسنه، موسسات مالی، شرکت های مهندسی و کلیه بنگاه هایی که نیاز به صدور فاکتور و کنترل انبار ندارند؛ بسیار مناسب بوده و امکانات جامعی را در این زمینه فراهم می آورد.

سرفصل برخی از امکانات نرم افزار حسابداری برلیان به شرح ذیل می باشد :

 • حساب های نقدی
 • جاری بانکی
 • اسناد در جریان وصول ، پرداختی
 • اسناد برگشتی
 • اسناد دریافتی (دفتر چک)
 • بدهکاران و بستانکاران
 • درآمد و هزینه ها
 • انتظامی سرمایه ،اموال ،کارمندان ،
 • عملیات یک روز در یک جدول
 • صورت حساب و مانده حساب
 • تراز نامه ،تراز دوره عملکرد
 • گزارشات متنوع بانکی
 • کنترل دسته چک
 • چاپ چک ، رسید های نقدی و چکی
 • نمودار ماهیانه
 • دفاتر مالی
 • گزارشات شروع کار
 • ماتریس های ماهیانه
 • بستن اتو ماتیک دوره مالی
 • مبالغ اعشاری
 • اقساط
 • وعده های دریافت و پرداخت
 • تیک زدن حساب مشتریان
 • سابقه چک های برگشتی
 • چک های پاس نشده هر طرف حساب
 • دفترچه تلفن
 • دفترچه یاد آوری
 • ماشین راس گیری
 • حساب چند شرکت
 • اعتبار نقدی و چکی
 • آنالیز نقدینگی
 • راس بدهی
 • گروه بندی حساب ها
 • صدور سند دسته جمعی
 • سرویس تصاویر
 • کاربران و حقوق دسترسی
 • اعلام مشکل از طریق سپاس اینترنتی